Publications

2017
Incollection
Radosław Prochowicz, "Siedlungen der Przeworsk-Kultur in Tomasze und Magnuszew Duży im nördlichen Masowien – einleitende Charakteristik / Osady kultury przeworskiej w Tomaszach i Magnuszewie Dużym napółnocnym Mazowszu – wstępna charakterystyka", in: Michael Meyer, Piotr Łuczkiewicz and Björn Rauchfuß (Eds.), Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur / Ceramika osadowa kulturyprzeworskiej z młodszego okresuprzedrzymskiego, Berlin: Edition Topoi, 2017, 341–364